Chastite.BG
0887 222 020 | 0889 255 251
Понеделник-петък 09:00-18:00
Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни - рекламация

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефонен номер,  имейл адрес, банкова сметка (IBAN), за клиенти юридическо лице – ЕИК, адрес на управление, имена на представляващия се обработват от ЧАСТИТЕ БГ ООД за изпълнение на договорно отношение, а именно обработване на подадената от мен рекламация.

Инфомиран/информирана съм и разбирам, че данните ми ще бъдат предоставени на банкова институция за обработка на превода, с който се възстаноява платената от мен сума. Основанието за предоставяне на данните е изпълнение на договорното отношение между странните, а именно обработване на заявената от мен рекламация..

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на договорно отношение между мен и Частите БГ ООД, а след това периода необходим за съхранение на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес sales@chastite.bg, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Допълнителна информация за Вашите права  и обработването може да намерите в Центъра за поверителност.